Tuffetto

TuffettoTuffettoTuffettoTuffetto

TuffettoTuffettoTuffettoTuffettoTuffettoTuffetto

TuffettoTuffettoTuffettoTuffettoTuffettoTuffetto

TuffettoTuffettoTuffettoTuffettoTuffetto
    Gallerie Return Copyright    

Tuffetto
Tuffetto


NIKON D300   300mm f/4 D + TC-17E II 
   ISO 800   500 mm   f/6.7   1/125 s

Tuffetto
Tuffetto


NIKON D300   300mm f/4 D + TC-17E II    ISO 400   500 mm   f/8   1/640 s

Tuffetto
Tuffetto


NIKON D700   300mm f/4 D + TC-14E II    ISO 640   420 mm   f/11   1/2500 s

Tuffetto
Tuffetto


Canon EOS 7D   400mm f/5.6 L USM    ISO 400   420 mm   f/5.7   1/1579 s

Tuffetto
Tuffetto


NIKON D300   500mm F4.5 EX DG APO HSM
  ISO 200   500 mm   f/5   1/400s

Tuffetto
Tuffetto


NIKON D300   500mm F4.5 EX DG APO HSM  ISO 2200   500 mm   f/8   1/500s

Tuffetto
Tuffetto


NIKON D300   500mm F4.5 EX DG APO HSM
  ISO 450   500 mm   f/6.3   1/500s

Tuffetto
Tuffetto

NIKON D300   500mm F4.5 EX DG APO HSM
  ISO 200   500 mm   f/5   1/400s

Tuffetto
Tuffetto


NIKON D300   500mm F4.5 EX DG APO HSM   ISO 800   500 mm   f/8   1/640s

Tuffetto
Tuffetto


NIKON D300   500mm F4.5 EX DG APO HSM
  ISO 360   500 mm   f/8   1/320s

Tuffetto
Tuffetto


NIKON D300   500mm F4.5 EX DG APO HSM
  ISO 450   500 mm   f/8   1/320s

Tuffetto
Tuffetto


NIKON D300   500mm F4.5 EX DG APO HSM
  ISO 200   500 mm   f/8   1/320s

Tuffetto
Tuffetto


NIKON D300   500mm F4.5 EX DG APO HSM
  ISO 400   500 mm   f/8   1/320s

Tuffetto
Tuffetto


NIKON D300   500mm F4.5 EX DG APO HSM
  ISO 500   500 mm   f/8   1/320s

Tuffetto
Tuffetto


NIKON D300   500mm F4.5 EX DG APO HSM
  ISO 1600   500 mm   f/8   1/320s

Tuffetto
Tuffetto


NIKON D300   500mm F4.5 EX DG APO HSM
  ISO 560   500 mm   f/8   1/320s

Tuffetto
Tuffetto


NIKON D300   500mm F4.5 EX DG APO HSM
  ISO 560   500 mm   f/8   1/320s

Tuffetto
Tuffetto


NIKON D300   500mm F4.5 EX DG APO HSM
  ISO 560   500 mm   f/8   1/320s

Tuffetto
Tuffetto


NIKON D300   500mm F4.5 EX DG APO HSM
  ISO 560   500 mm   f/8   1/320s

Tuffetto
Tuffetto


NIKON D300   500mm F4.5 EX DG APO HSM
  ISO 560   500 mm   f/8   1/320s

Tuffetto
Tuffetto


NIKON D300   500mm F4.5 EX DG APO HSM
  ISO 220   500 mm   f/6.3   1/500s

Tuffetto
Tuffetto


Canon EOS 7D   400mm f/5.6 L USM   ISO 200   420 mm   f/8   1/250 s

Tuffetto
Tuffetto


Canon EOS 7D   400mm f/5.6 L USM    ISO 250   420 mm   f/5.7   1/1024 s